EXERCICI TERAPÈUTIC

Que és l’exercici terapèutic

L’exercici terapèutic és una tècnica essencial en els tractaments de fisioteràpia, ja sigui amb un fi terapèutic o preventiu. Està basat en la realització ordenada y planificada de postures i moviments corporals establerts per un fisioterapeuta, amb la finalitat de rehabilitar la flexibilitat, l’ estabilitat, la força i la resistència.

En que consisteix l’exercici terapèutic

L’ exercici terapèutic consisteix en:

 • Corregir o prevenir alteracions de la normalitat.
 • Restablir i millorar el condicionament físic.
 • Prevenir i reduir els possibles factors de risc per la salut.
 • Millorar i restaurar l’ estat de salut i benestar.

Al Centre Kine de Lleida el fisioterapeuta és el professional qualificat per elaborar el pla d’ exercici terapèutic millor adaptat per cada persona. Un cop feta l’exploració i valoració pertinent, es procedeix a establir els objectius per complir i es selecciona aquells exercicis més favorable pel tractament de fisioteràpia. Aspectes a tenir en compte:

 • Quantitat (repeticions, series…).
 • Postura (de peu, assegut…).
 • Velocitat del moviment.
 • Carga (pes, resistència…).
 • Lloc (domicili, gimnàs…).
 • Material (gomes elàstiques, manuelles…).

Els exercicis han de disposar-se per fases; inicial, mitjana i final, i sobretot baix supervisió professional.

Al Centre Kine de Lleida recomanem que cada pla d’ exercici terapèutic sigui revisat i  revaluat periòdicament pel fisioterapeuta responsable, per reajustar els objectius i els exercicis, adaptant-se el procés de cada persona a la fase en la que es troba en aquell moment, a part de corregir els errors d’ execució al realitzar alguns dels exercicis.

Tècniques d’exercici terapèutic

 • Exercicis de mobilitat activa.
 • Estiraments miotendinosos.
 • Tècniques de control motor.
 • Exercicis abdominals d’ estabilitat de columna.
 • Exercicis propioceptius (extremitats superiors, inferiors i tronc).
 • Exercicis respiratoris.
 • Exercicis funcionals.
 • Exercicis de control postural.

Beneficis de l’exercici terapèutic

L’ exercici terapèutic contribueix molt favorablement al nostre cos degut als múltiples beneficis que ens aporta. Aquets són alguns dels beneficis més destacables:

 • Sistema cardiovascular: produeix una disminució del risc de patologies cardiovasculars i afavoreix la circulació sanguínia.
 • Sistema nerviós: millora la coordinació, el to muscular, el dolor, la sensibilitat i la consciencia corporal.
 • Aparell locomotor (os, articulació, lligament, múscul i tendó): millora la funcionalitat de les estructures i la seva adaptabilitat. L’ exercici ajuda a mantenir els efectes aconseguits amb la teràpia manual.
 • Sistema fisiològic: millora de l’ estrès, la depressió, la qualitat de la son i disminueix la fatiga. La realització d’ exercici afavoreix l’ alliberació de substancies químiques (opioides, serotonina i endorfines) produïdes per l’ estimulació dels diferents òrgans, i que contribueixen en millorar l’ estat físic i mental.

Indicacions de l’exercici terapèutic

L’ exercici terapèutic està indicat per qualsevol persona com mètode terapèutic o preventiu de tractament en fisioteràpia. És un mètode molt recomanable i de gran utilitat en la prevenció i millora de les lesions en tots els àmbits. És de gran importància en l’ àmbit laboral i esportiu pel coneixement de la biomecànica dels gestos més utilitzats en cada cas i la valoració de les circumstàncies de cada persona.

Si vols rebre informació sobre l’ exercici terapèutic pot ficar-se en contacto amb nosaltres Centre Kine, trucant-nos o enviant-nos un Whatsapp.


Encara no hi ha comentaris.

WhatsApp chat