Reeducació Postural Global

¿Què és?

La nostra estàtica corporal s’organitza en funció de molts factors: genètics, viscerals, traumàtics… Si a aquests factors afegim els hàbits quotidians, es produeixen alteracions de l’estàtica que provoquen desequilibris i tensions musculars que donen com a resultat una mala postura.

En què consisteix?

Com a prevenció i tractament d’aquestes alteracions de l’estàtica disposem de diferents tècniques. Una de les més potents és la reeducació postural global, que consisteix en postures d’estirament muscular realitzat de manera global, entenent el cos com a conjunt.

Objectius

El tractament pretén millorar la mobilitat corporal de forma progressiva, estirant la musculatura retreta, buscant les compensacions i demanant sempre la participació activa del pacient.

Indicacions
  • Deformitats de la columna vertebral (escoliosi, hiperlordosi, hipercifosi…)
  • Postpart
  • Alteracions musculoesquelètiques de les extremitats inferiors
  • Fibromiàlgia
  • Cura de l’estètica del cos