Preguntes freqüents

Sí, la prevenció és important i necessària.

Encara que no mostrem símptomes, si tenim alguna disfunció o lesió ens donarà lloc a un desequilibri que pot anar afectant tots els nostres sistemes (musculoesquelètic, visceral-cranial, etc.). Amb l’osteopatia aconseguirem un reequilibri i evitarem que la lesió es desencadeni en el futur. A més, evitarem possibles adaptacions que hagués pogut fer el nostre cos per intentar equilibrar-se si no haguéssim rebut el tractament osteopàtic.

El dolor a nivell vertebral (per exemple, lumbàlgies, dorsàlgies, etc.) podria provenir d’un dolor referit d’origen visceral (fetge, estómac, ronyons, còlon, matriu, pròstata…). En osteopatia tractar l’àmbit visceral forma part de quasi totes les sessions que realitzem en la nostra clínica diària. Per exemple, les lumbàlgies (dolor a la columna lumbar) ens poden fer pensar en patologies o disfuncions intestinals, ginecològiques o renals i les dorsàlgies (dolor a la columna dorsal) ens poden fer pensar en patologies o disfuncions respiratòries, mediastinals, alteracions digestives….

Les disfuncions viscerals poden venir a partir de bloqueigs de la columna que poden limitar la innervació de la víscera. D’altra banda, també podem trobar adherències a la pròpia víscera o en una zona pròxima que en limitaran la mobilitat. També cal destacar la influència de l’estrès i les emocions en la funció visceral. Aquestes lesions, o disfuncions, poden afavorir la ptosi visceral, estasi venosa i limfàtica (disminució de retorn venós i limfàtic), acumulació de toxines, espasmes, alteració de la funció de l’òrgan, etc., que poc a poc van donant lloc als dolors i a altres símptomes com, per exemple, l’acidesa d’estómac, l’estrenyiment, infeccions d’orina, digestions lentes…

Amb el tractament osteopàtic millorarem la circulació i eliminarem l’estasi venosa i limfàtica, disminuirem la toxèmia, normalitzarem el to vasomotor i restablirem la mobilitat fisiològica visceral.

Hi ha molts tipus de causes que provoquen la ciàtica. La gran majoria, 9 de cada 10, es recuperen satisfactòriament si el tractament és el correcte. Al centre Kine treballem amb un protocol específic per a la ciàtica, el qual està basat en tractaments d’osteopatia —per col·locar el disc, les vertebres lumbars, el sacre i la pelvis—, acupuntura per eliminar el dolor, un tractament de traccions lumbars mecàniques i bombeig discal per aconseguir separar el disc del nervi ciàtic i evitar la compressió i un tractament de diatèrmia profunda (AF200) en forma de calor molt profund que arriba al disc intervertebral que aconsegueix reduir l’edema, el dolor i la inflamació local.

L’artrosi és un procés degeneratiu de les articulacions inherent a tot ésser humà a partir dels 25 anys. Si l’artrosi no fa mal, no hi pensem. Però si provoca dolor s’ha de tractar. Al centre fem un doble diagnòstic. D’una banda, un diagnòstic funcional osteopàtic per localitzar la causa del dolor i, de l’altra, un diagnòstic sobre la nutrició. En funció d’aquests diagnòstics, pel que fa a l’osteopatia, fem un tractament a nivell vertebral per desbloquejar el segment afectat i també un tractament visceral per corregir el que estigui afectat (caiguda d’estòmac, cicatrius a l’abdomen, tensió al diafragma…). Pel que fa a la nutrició, caldrà revisar les possibles carències i/o excessos alimentaris, ja que l’artrosi està molt vinculada als mals hàbits en l’alimentació i caldrà ajudar, si fos necessari, amb la suplementació de minerals, vitamines i oligoelements.

El dolor lumbar representa un 70% de les baixes laborals del nostre país i, per tant, és un dolor molt freqüent i sovint dificulta les activitats laborals, esportives i de la vida diària. El tractament que aconsellem al centre és l’osteopatia,ja que la gran majoria de les lumbàlgies estan provocades per trastorns funcionals que poden implicar tant la víscera com la vèrtebra. Millorant la mobilitat vertebral i eliminant les tensions viscerals s’aconsegueix una recuperació total i, en conseqüència, el dolor remet en un 100%. A més, la durada d’aquesta millora pot perdurar en el temps. L’objectiu en osteopatia és tractar la causa per eliminar el dolor i no treballar només sobre el símptoma.

El mal de cap és un dels tractaments clàssics en l’àmbit de l’osteopatia iles causes són diverses. Segons l’origen del problema, es pot fer, d’una banda, tractament cranial, ja que hi pot haver compressions de nervis que irradien dolor cap al cap. I, de l’altra, si el desencadenant d’aquest mal de cap és una mala oclusió o disfunció de la mandíbula, el treball seria sobre el sistema oclusal i mandibular. També pot estar motivat per alguna afecció o disfunció en alguna víscera. En aquests casos farem tractaments sobre les vísceres afectades (com, per exemple, el fetge).

Sovint, quan l’otorrino descarta qualsevol patologia comenta que aquests mareigs poden venir de les cervicals. Efectivament, l’osteopatia té tècniques específiques per tractar aquests bloqueigs cervicals, les tensions que s’acumulen a l’àrea nucal, obrir els foràmens que comuniquen els vasos sanguinis per restablir la circulació sanguínia del cervell, eliminar la tensió intracraneal i restablir la normalitat perquè desapareguin els mareigs i els vertígens.

Les disfuncions digestives són una de les àrees més importants en els tractaments d’osteopatia i els resultats són molt bons i, per tant, molt agraïts per part dels pacients. L’osteopatia tracta la mobilitat de la víscera, la caiguda per acció de la gravetat de la pròpia víscera i, a distància, tracta la innervació perquè arribi a l’òrgan afectat l’ordre des del sistema nerviós (obrim el foramen des del crani, per on surt el nervi vague, que és el nervi més important per millorar la qualitat de les digestions). Per últim, tractem la columna, ja que un bloqueig d’una vèrtebra pot influir sobre el funcionament d’una víscera perquè hi ha una correspondència entre víscera i vèrtebra.

El reflux gastrointestinal, tot i no ser un problema greu, provoca molt malestar, ja que es fa present d’una manera continuada i, més o menys, diària. La causa més freqüent per la qual apareix és perquè hi ha un problema a la vàlvula d’entrada a l’estómac (el càrdies) on s’hi fa una petita hèrnia anomenada hèrnia d’hiat. El tractament osteopàtic consisteix a reduir aquesta hèrnia i restablir la normalitat en el funcionament de la vàlvula perquè pugui fer tant la funció d’obrir com de tancar. Així, evitem el reflux i la incomoditat que això suposa. Seguint un tractament d’osteopatia, el pacient pot arribar a eliminar els símptomes, dormir amb tranquil·litat i deixar el tractament d’antiàcids (omeprazol, Pepcid, etc.).

Sí, es pot fer a tothom, però en funció de l’edat del pacient, la situació particular o embaràs s’utilitzaran unes tècniques específiques diferents per a cada cas.

En un primer moment, el més habitual seria al cap de dues o tres setmanes d’haver rebut el primer tractament. En casos aguts poden ser més seguides i, després, s’anirien allargant en el temps depenent de l’evolució del pacient.

En les primeres 24 hores, després de rebre un tractament, i en alguns casos, sí que és possible sentir dolor o sensació de quedar aixafat. Encara que el més habitual és que el pacient tingui una millora considerable del dolor, hi ha persones que poden tenir una reacció més forta que d’altres: augment del dolor, cansament generalitzat, cefalees… Tanmateix, i a mesura que passin els dies, aniran disminuint o, en algun cas, poden fer pujades i baixades, ja que el nostre cos reacciona a una sèrie d’estímuls que nosaltres a partir del tractament li hem desencadenat per millorar-ne la funcionalitat i l’equilibri.