Fisioterapia respiratoria pediátrica. Clínica de fisioterapia y osteopatía en Lleida

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA

Què és?

Branca de la fisioteràpia que tracta pacients amb patologies, dificultats o síndromes respiratoris mitjançant tècniques o ajudes físiques. També preveu les possibles complicacions de les malalties i desenvolupa l’educació dels factors de risc que n’afavoreixen l’aparició.

Les mans són l’eina principal per als tractaments, però també es recorre a instruments i aparells que poden ajudar a modificar la ventilació i/o eliminar secrecions.

La fisioteràpia respiratòria pediàtrica consisteix a aplicar aquestes tècniques dins d’un sector més concret: els nens. El fisioterapeuta adapta les tècniques respiratòries al tòrax dels petits i a les necessitats de cada un.

 

Objectius

– Facilitar l’eliminació de secrecions
– Disminuir la resistència de les vies aèries
– Facilitar el treball respiratori i afavorir l’intercanvi gasós
– Disminuir la sensació d’ofec i fatiga
– Augmentar la tolerància a l’esforç
– Escurçar l’estada hospitalària i/o disminuir el nombre d’ingressos
– Millorar la qualitat de vida

Patologies

– Bronquiolitis
– Refredats
– Pneumònia
– Bronquitis
– Drepanocitosi (anèmia falciforme)
– Atelèctasi
– Asma
– Hipoplàsia broncopulmonar
– Fibrosi quística
– Bronquièctasi
– Deformitats de la caixa toràcica: escoliosi, tòrax de quilla, pectum excavatum, traumatismes…
– Patologies i processos immunodepressius, com càncers o trasplantaments
– Malalties neurològiques amb afecció respiratòria (paràlisi cerebral, Guillain-Barré, amiotròfia espinal…)
– Patologies metabòliques: sarcoïdosi
– MPOC

WhatsApp chat