Tractaments

Magnetoteràpia


Què és? La magnetoteràpia és un tractament que consisteix en l’aplicació d’un corrent electromagnètic sobre les zones del cos humà on es pateix dolor o alguna altra patologia, especialment de…

Fisioteràpia


És una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per pal·liar símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques, per mitjà de…

Osteopatia


És una teràpia manual que tracta el cos en la seva globalitat. Interrelaciona tots els sistemes que integren l’organisme humà tenint en compte l’anatomia i la fisología.

Osteopatia pediàtrica


És una teràpia manual que tracta el cos en la seva globalitat. Interrelaciona tots els sistemes que integren l’organisme humà tenint en compte la seva anatomia i fisiologia.

Drenaje Limfático. Clínica Kine, fisioterapia y osteopatía en Lleida

Drenatge Limfàtic


El drenatge limfàtic manual és una tècnica de massatge molt suau que aconsegueix bombar els diferents fluids que es poden acumular en el cos per…

Indiba – Diatèrmia


Què és? Tractament que actua en l’organisme a través d’ones de radiofreqüència en un rang de freqüències de 448 kHz. L’equilibri elèctric cel·lular optimitza la recuperació tissular que al seu…

Ones de Xoc


Què és? L’ona de xoc és una ona acústica que porta molta energia, la qual podem dirigir cap a punts dolorosos del teixit musculoesquelètic (tendons, músculs, lligaments i ossos) en…

Reeducació Postural Global


La nostra estàtica corporal s’organitza en funció de molts factors: genètics, viscerals, traumàtics, etc. Com a prevenció i tractament disposem de diferents tècniques.

Rehabilitación del suelo pélvico. Centre Kine: clínica de fisioterapia y osteopatía en Lleida

Rehabilitació del Sòl Pelvià


Tractaments que inclou PrePart i PostPart Preparació maternal L’embaràs és un període en què la futura mare passarà per moments d’alegria, por i dubtes. Per això, tindrà la necessitat de…

Logopèdia


L’àrea d’actuació de la logopèdia i l’exercici de la professió es desenvolupa en camps tan diversos com l’audició, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució, i es pot aplicar tant en l’edat infantil, com en…

Fisioterapia respiratoria pediátrica. Clínica de fisioterapia y osteopatía en Lleida

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA


Què és? Branca de la fisioteràpia que tracta pacients amb patologies, dificultats o síndromes respiratoris mitjançant tècniques o ajudes físiques. També preveu les possibles complicacions de les malalties i desenvolupa…

Massatge


El massatge és una de les modalitats més antigues de la medicina per recuperar la salut i l’equilibri de la nostra energia vital. Els seus beneficis actuen a nivell de cos i també de la ment.

Dietètica i nutrició


Què és? La nutrició és una ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, així com també la forma que el nostre organisme els assimila o els efectes en…

Shiatsu


El shiatsu és una teràpia manual originària de Japó. Significa “pressió amb els dits” i s’aplica, igual que l’acupuntura, als canals energètics anomenats meridians.