Tractaments

Fisioteràpia


És una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per pal·liar símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques, per mitjà de…

Osteopatia


És una teràpia manual que tracta el cos en la seva globalitat. Interrelaciona tots els sistemes que integren l’organisme humà tenint en compte l’anatomia i la fisología.

Indiba – Diatèrmia


Què és? Tractament que actua en l’organisme a través d’ones de radiofreqüència en un rang de freqüències de 448 kHz. L’equilibri elèctric cel·lular optimitza la recuperació tissular que al seu…

Ecografía muscoesquelética

Ecografía musculoesquelètica


Què és? L’ecografia és un mètode diagnòstic per imatge no invasiva, i també utilitzada en el tractament, que mitjançant l’emissió d’ultrasons ens permet obtenir imatges en temps real. Això ens…

Ones de Xoc


Què és? L’ona de xoc és una ona acústica que porta molta energia, la qual podem dirigir cap a punts dolorosos del teixit musculoesquelètic (tendons, músculs, lligaments i ossos) en…

Readaptació esportiva


A Centre Kine disposem del servei de readaptació esportiva, tant per ajudar-te en les fases finals quan realitzis la teva rehabilitació amb nosaltres, com si vols fer sessions particulars per…

Drenaje Limfático. Clínica Kine, fisioterapia y osteopatía en Lleida

Drenatge Limfàtic


El drenatge limfàtic manual és una tècnica de massatge molt suau que aconsegueix bombar els diferents fluids que es poden acumular en el cos per…

Magnetoteràpia


Què és? La magnetoteràpia és un tractament que consisteix en l’aplicació d’un corrent electromagnètic sobre les zones del cos humà on es pateix dolor o alguna altra patologia, especialment de…

Massatge


El massatge és una de les modalitats més antigues de la medicina per recuperar la salut i l’equilibri de la nostra energia vital. Els seus beneficis actuen a nivell de cos i també de la ment.

Reeducació Postural Global


La nostra estàtica corporal s’organitza en funció de molts factors: genètics, viscerals, traumàtics, etc. Com a prevenció i tractament disposem de diferents tècniques.

Logopèdia


L’àrea d’actuació de la logopèdia i l’exercici de la professió es desenvolupa en camps tan diversos com l’audició, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució, i es pot aplicar tant en l’edat infantil, com en…