REEDUCACIÓ POSTURAL: Dolor cervical

En la visita d’osteopatia s’observa que és un problema de postura. Té una gran hipercifosi junt a una escoliosi, i un escurçament del tendó central toràcic i de totes les parts toves anteriors (part anterior del coll, musculatura pectoral…) que porta a una postura encongida i a la progressiva aparició d’una gran curvatura en la part alta de l’esquena. La musculatura cervical ha de suportar aquest patró postural i es contractura produint dolor. A l ́ésser un problema anterior, el massatge només és provable que millori el seu estat en casos molt dolorosos i per un espai curt de temps.

Va començar la reeducació postural amb el mètode Mezieres. En l’avaluació, vaig observar l’augment de la curvatura de l’esquena i la hipercifosi. Les espatlles es trobaven anterioritzades, la curvatura lumbar i cervical era menor de l’ habitual i també presentava alteració de la posició pèlvica i uns genolls en recurvatum que donaven predisposició a patir desgast i inestabilitat de genolls.

El tractament va durar 10 sessions, un cop per setmana, dirigides principalment a obrir la part anterior del tòrax donat que l’augment de la curvatura de l’esquena estava ocasionada per l’escurçament dels teixits de la part anterior.

Vam iniciar un tractament sobre la respiració ja que a causa de l’alteració postural hi havia una deficiència del ritme respiratori i, a més, aquest treball de la respiració ens permetia alliberar tensions en el tòrax. Vam seguir amb un tractament de les cadenes musculars i las fàscies que recorren la part anterior del tòrax, els braços i el coll, amb un progressiu estirament en unes postures específiques per augmentar la seva efectivitat i treballar també sobre la consciència corporal. A la segona sessió, la pacient deia que notava una respiració més lliure , que l’estirament li permetia agafar més aire i per tant tenir una millor ventilació; la qual cosa és important per a l’oxigenació de tots els teixits de l’organisme.

En la tercera sessió vam afegir un treball de les extremitats inferiors, treballant el cos de forma global. Estava enfocada a estirar tota la part anterior. Vam començar amb postures en bipedestació que a més provoquen un efecte positiu sobre la millora de la consciència corporal i de l’ equilibri. També vam treballar durant les següents sessions la cadena posterior.

En una sessió de reeducació postural, vam aconseguir una millora notable de la seva flexibilitat i vam relaxar les tensions a nivell de les articulacions de la mandíbula ja que aquestes influeixen notablement en la postura. A mesura que anàvem avançant les sessions, la exigència i la implicació que es demanava al pacient era més gran.

Així aconseguiríem que es produís un canvi a nivell d’esquema corporal i que aquest perdurés en el temps.

En l’actualitat realitza exercicis a casa i ve mensualment al centre per a fer un manteniment.

 

Espero que hagi estat del teu interès.
Una abraçada,
Jordi Segura.
Director i osteòpata de Centre Kine.


Encara no hi ha comentaris.

Comentaris tancats