Testimonis

Nutrició


Després de molt temps amb problemes de reflux i continu cremor d’estómac, fins al punt que l’aigua s’em posava malament, vaig decidir fer-me una colonoscòpia i una…

Nutrició


Quan vaig arribar a Kine tenia sobrepès, males digestions i patia des de feia un any una neuràlgia inguinal postquirúrgica. El tractament encara està en actiu, però…

Nutrició


Després d’una operació de càncer de pit i de rebre radioteràpia em vaig quedar molt feble. Vaig demanar ajuda al Centre Kine i gràcies al tractament de nutrició cel·lular …

Nutrició