Fisioteràpia Esportiva

Què és?

La fisioteràpia esportiva és una de les branques de la fisioteràpia que va dirigida a tota persona que practica esport de manera habitual, ja sigui a nivell amateur, d’elit, d’alt rendiment o per estil de vida saludable.

En què consisteix?

La fisioteràpia esportiva consisteix en el treball preventiu de lesions, recuperació de lesions i readaptació de l’esportista a la seva activitat física i esport.

En Centre Kine disposem de professionals especialitzats en fisioteràpia esportiva i readaptació a l’activitat física, qualificats per a elaborar el pla de treball millor adaptat per a cada persona al seu esport. Després de l’exploració i valoració pertinent, es procedeix a establir els objectius més apropiats, en funció del diagnòstic i les característiques de cada individu i la seva activitat física, d’acord amb l’esportista.

 • Treball preventiu de lesions

Consisteix a millorar i treballar la condició física de l’esportista, evitant les sobrecàrregues, compensacions i corregint els mals gestos tècnics esportius. Per a això, es pot aplicar diversitat de tècniques com el massatge esportiu per a descarregar o tonificar la musculatura, el treball propioceptiu, el control motor, els estiraments (passius, estàtics, actius, en tensió activa), entre altres teràpies.

Des de Centre Kine recomanem i proporcionem una bona feina preventiva en fisioteràpia esportiva, ja que suposa nombrosos beneficis com reduir de manera considerable el risc a sofrir lesions i recidives o recaigudes, millorar i optimitzar el rendiment esportiu, major adaptació al gest esportiu específic per a cada esport, a més de la influència positiva en la satisfacció i l’estat psicològic de l’esportista.

 • Recuperació de lesions

És el procés immediat al diagnostico d’una lesió. Es fonamenta a formular una sèrie d’objectius reals per a complir, a curt, mitjà i llarg termini, sobre la base del diagnòstic i en consens entre el fisioterapeuta i l’esportista. Segons la fase de recuperació s’ha d’emprar les teràpies més convenients a l’estat evolutiu de l’esportista i concordes amb els objectius establerts.

 • Readaptació fisicoesportiva

És l’etapa prèvia a la volta a la pràctica esportiva en òptimes condicions, i consisteix a adaptar el físic de l’esportista als gestos tècnics característics de la seva activitat i controlar al màxim els possibles riscos de recidiva o recaiguda, una vegada recuperada la lesió.

Lesions esportives

Segons la disciplina esportiva es pot associar un tipus de lesions més específiques al gest tècnic de cada esport. Són nombroses les lesions que poden produir-se durant la pràctica d’activitat física i esport. Lesions més comunes per estructures anatòmiques:

Lesions del múscul: Contusió, enrampada, contractura, distensió o elongació, trencament (fibril·lar, muscular).

Lesions del tendó: Tendinopatía (insercional, aguda, crònica), tendinosis, trencament (parcial, completa), desinserción, arrencament, luxació.

Lesions de l’os: Contusió òssia, periostitis, fissura, fractura, condromalacia, osteocondritis.

Lesions de l’articulació: Sinovitis, bursitis, entesitis, descentraje, luxació, meniscopatía (genoll).

Lesions de lligament: Distensió, trencament (parcial, completa).

Intervenció quirúrgica

Beneficis

La fisioteràpia esportiva contribueix molt favorablement en el rendiment de l’esportista a causa dels múltiples beneficis que ens aporta. Beneficis més destacables:

 • Prevenir lesions i recidives.
 • Reduir el dolor.
 • Ajudar el cos a recuperar-se de manera òptima i adaptar-lo a l’esforç.
 • Accelerar el temps de recuperació.
 • Afavorir l’eliminació de toxines i substàncies de deixalla.
 • Afavorir la circulació sanguínia i incrementar l’aportació d’oxigen i nutrients als teixits.
 • Disminuir la fatiga i l’estrès adquirit.
 • Benestar físic i psicològic.
Indicacions

La fisioteràpia esportiva està indicada per a qualsevol persona amb hàbits esportius i d’activitat física habituals, com a mètode preventiu o de tractament. Molt recomanable i de gran utilitat pel coneixement de la biomecànica dels gestos més utilitzats en cada cas i la valoració de les circumstàncies de cada esportista.

En Centre Kine recomanem que cada pla de treball sigui revisat i revaluat periòdicament pel fisioterapeuta responsable, per a reajustar els objectius i els exercicis, adaptant-se al procés de cada persona a la fase en la qual es troba en aquest moment, a més de corregir els possibles errors d’execució en realitzar alguns dels exercicis i recomanacions.