Tractaments

Osteopatia adults


És una teràpia manual que tracta el cos en la seva globalitat. Interrelaciona tots els sistemes que integren l’organisme humà tenint en compte l’anatomia i la fisología.

Osteopatia pediàtrica


És una teràpia manual que tracta el cos en la seva globalitat. Interrelaciona tots els sistemes que integren l’organisme humà tenint en compte la seva anatomia i fisiologia.

Fisioteràpia


És una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per pal·liar símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques, per mitjà de…

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA


Què és? Branca de la fisioteràpia que tracta pacients amb patologies, dificultats o síndromes respiratoris mitjançant tècniques o ajudes físiques. També preveu les possibles complicacions de les malalties i desenvolupa…

Hidroteràpia de Còlon


La hidroteràpia de còlon que oferim és una tècnica indolora de neteja i desintoxicació de l’intestí gros i les seves parets, mitjançant un rentat continuat i profund.

Mesoteràpia Homeopàtica


La mesoteràpia homeopàtica aplicada a l’aparell locomotor és un mètode terapèutic que utilitza petites quantitats de medicament homeopàtic injectades.

Indiba – Diatèrmia


Què és? Tractament que actua en l’organisme a través d’ones de radiofreqüència en un rang de freqüències de 448 kHz. L’equilibri elèctric cel·lular optimitza la recuperació tissular que al seu…

Magnetoteràpia


Què és? La magnetoteràpia és un tractament que consisteix en l’aplicació d’un corrent electromagnètic sobre les zones del cos humà on es pateix dolor o alguna altra patologia, especialment de…

Ones de Xoc


Què és? L’ona de xoc és una ona acústica que porta molta energia, la qual podem dirigir cap a punts dolorosos del teixit musculoesquelètic (tendons, músculs, lligaments i ossos) en…

Rehabilitació del Sòl Pelvià


Tractaments que inclou PrePart i PostPart Preparació maternal L’embaràs és un període en què la futura mare passarà per moments d’alegria, por i dubtes. Per això, tindrà la necessitat de…

Reeducació Postural Global


La nostra estàtica corporal s’organitza en funció de molts factors: genètics, viscerals, traumàtics, etc. Com a prevenció i tractament disposem de diferents tècniques.

Massatge


El massatge és una de les modalitats més antigues de la medicina per recuperar la salut i l’equilibri de la nostra energia vital. Els seus beneficis actuen a nivell de cos i també de la ment.

Dietètica i Nutrició


Tracta les patologies dels organismes i regula tot el potencial funcional del sistema digestiu perquè aquesta puc eliminar els tòxics i restablir els…

Acupuntura


És una tècnica de la medicina tradicional xinesa, de més de 8.000 anys d’antiguitat, que considera que la malaltia és un desequilibri energètic del cos…

Logopèdia


L’àrea d’actuació de la logopèdia i l’exercici de la professió es desenvolupa en camps tan diversos com l’audició, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució, i es pot aplicar tant en l’edat infantil, com en…

Kinesiologia Holística


Què és? La kinesiologia holística és una tècnica/especialitat de diagnòstic que respon o funciona per un estímul a través del qual el cos dóna una informació, que ve donada per…

Shiatsu


El shiatsu és una teràpia manual originària de Japó. Significa “pressió amb els dits” i s’aplica, igual que l’acupuntura, als canals energètics anomenats meridians.

Naturopatia


Què és? La naturopatia es basa en mitjans naturals que intenten prevenir la malaltia, és a dir, recuperar l’estat de salut. El seu objectiu és estimular la capacitat curativa innata…

Medicina Integrativa


Què és la medicina integrativa? La medicina integrativa és una disciplina mèdica orientada a la restitució de la salut a través del tractament de les causes que provoquen la malaltia,…

Drenatge Limfàtic


El drenatge limfàtic manual és una tècnica de massatge molt suau que aconsegueix bombar els diferents fluids que es poden acumular en el cos per…

Homeopatia


L’homeopatia és un mètode terapèutic individualitzat per a cada persona per prevenir, millorar o curar malalties.